ยินดีต้อนรับสู่ Firebase UDP (เบต้า)

บริการตัวกลางรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ Firebase ผ่าน UDP ซึ่งใช้งานได้กับ AIS NB-IoT Shield (BC95)

ขณะนี้ระบบอยู่ในช่วงทดลองใช้ จึงยังไม่มีการนับจำนวนข้อมูลรวมที่ใช้ในขณะนี้

Label Token